Mindfulness

Mindfulness


Vi stressas ofta av egna och andras förväntningar, tappar fokus och oroar oss för sådant som redan har hänt eller kanske kommer att hända.. Känns det bekant? Då borde du stifta bekantskap med Mindfulness.


Nutidsmänniskor lever tyvärr sällan i nuet

I dagens samhälle med dess höga stress, tv, internet, tidningar och allt som vi ”måste” göra, dras vår uppmärksamhet alltför ofta bort från nuet. Vi ältar lätt saker som antingen har gått snett i det förflutna eller som vi planerar för framtiden, samtidigt som vi oroar oss för att våra planer inte utfaller som vi tänkt oss.


Är det så här du lever? Då riskerar du att missa det enda som du verkligen kan påverka, nämligen det som händer här och nu.


Mindfulness ger dig ett liv i balans

Mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att vi tränar förmågan att vara närvarande i nuet. Det är i nuet som vi styr våra liv – kontroll över nuet leder till kontroll över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar. Vi kan styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.


Mindfulness ger dig förmågan att rikta uppmärksamheten mot nuet och att vara avspänd och vaken inför det som sker nu. Du får lära dig att vara öppen och nyfiken. Med hjälp av Mindfulness minskar du onödig stress, skapad av dina tankar om sådant du inte kan påverka och du blir mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.


Effekter av Mindfulness

Stress - Med mindfulnessträning upptäcker du din kropps signaler på för hög stress så att du kan bryta den onda spiralen. Du kan också få hjälp till effektiv återhämtning.


Sömn är den i särklass viktigaste källan till återhämtning och återuppbyggnad efter dagens stress. Med minfulnessträning kan du få hjälp att sova bättre.


Smärta - Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och samtidigt öka din livskvalitet. Med smärta följer ofta till exempel oro och stress över morgondagen. Mindfulness kan ge dig ett antal verktyg så att du kan hantera ditt liv med smärta och din oro på ett bättre sätt.