KBT Terapi

KBT - kognitiv beteendepsykoterapi


KBT är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Varje samtalsbehandling bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod inom en mängd problemområden. Symtom du upplever kan bla vara oro, ängslan, rädsla, ledsenhet, låg självkänsla, osäkerhet, sorg, frustration, ensamhet och svårigheter i relation till andra.Utmärkande för en behandling är att den:


- Fokuserar på situationen här och nu

- Syftar till att ändra beteenden

- Är handlings och målinriktad

- Ofta har en kort behandlingstid


Denna behandlingsform är effektiv vid stressrelaterade besvär, kronisk smärta, arbetsrelaterad ohälsa, ångest, sömnproblem, relationsproblem, beteendeförändring, depression, livsstilsförändringar. En KBT behandling kan vara av olika längd beroende på vilken problematik man sökt för. Terapin sträcker sig i regel mellan 5 -20 sessioner och kostar från 1200 kr/session.


Du är välkommen att kontakta:

Susan Fuchs

tel +46 73 600 18 06

susan.fuchs@telia.com